Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-04-2017 - VN-Index giảm điểm khi PLX giảm mạnh - HPG, STB, VCB, CTD, KBC, MSN, HDG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn với duy trì ở mức Tiêu cực đối với các chỉ số với ngưỡng kháng cự lần lượt là 710, 670 và 88,5 điểm đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index. Bên cạnh đó, tín hiệu Trung hạn của HNX-Index cũng đã chuyển từ mức Tích cực xuống Trung tính để đồng pha với hai chỉ số còn lại.