Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-04-2016 - VNI giảm nhẹ khi mất đà tăng vào cuối phiên - BID, HT1, PVD, TCB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và hướng về các mức hỗ trợ ngắn hạn 580 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và dòng tiền có xu hướng giảm dần ở các nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Ngoài ra, theo mô hình giá, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm các nhà đầu tư sẽ rất khó tìm kiếm lợi nhuận ở giai đoạn này và rủi ro giảm giá luôn ở mức cao.