Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-08-2016 - Thị trường tiếp tục đà tăng nhẹ ngày thứ hai với VCB, VNM dẫn dắt đà tăng

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật chỉ số vẫn đang có sự phân hóa. VN-Index và VN30 duy trì tín hiệu Tích cực trong khi HNX-Index, VNMidcap có tín hiệu Trung tính còn VNSmallcap vẫn duy trì tín hiệu Tiêu cực. Điều này phán ánh sự lình sình nói chung của thị trường trong khi mà các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn luân phiên tăng giá để giữ tín hiệu tốt cho VN-Index.