Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-08-2015 - Nhà đầu tư hoảng loạn vì TTCK Trung Quốc và Mỹ giảm mạnh - VCB, TLG, MWG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm điểm về gần các vùng hỗ trợ 510 của chỉ số VN-Index và 69.0 của chỉ số HNX-Index, chúng tôi nhận thấy lực mua ngắn hạn tập trung khá nhiều ở vùng giá hỗ trợ này. Đồng thời, nhà đầu tư đang có diễn biến bi quan thái quá và hai chỉ số đã rơi vào trạng thái quá bán mạnh cho thấy thị trường vẫn có khả năng xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá vẫn còn đang rất mạnh