Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-07-2020 - Chỉ số VN-Index giảm chạm mức thấp nhất trong 3 tuần qua - REE, GVR, ACB, BMP, HPG, HSG, PVS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index, VNMidcap, VNSmallcap chuyển về mức Tiêu cực. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật trung hạn của 3 chỉ số này chuyển về mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN-Index và VN30.