Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-06-2021 - Thị trường đi ngang, thanh khoản giảm - PPC, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNMidcap, VNSmallcap tạm chuyển xuống mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu của HNX-Index. Điều này cũng phù hợp khi mà các hoạt động đầu cơ của thị trường đang tạm lắng xuống. Trong khi đó, VN-Index, VN30 vẫn giữ tín hiệu Tích cực.