Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-06-2013 - ETF bán – Thời hạn nắm giữ cổ phiếu ESOP của Masan – KN MUA cho CNG – DIG vào diện cảnh báo

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index chạm mức hỗ trợ trung hạn của kênh tăng giá cho nên nhiều khả năng sẽ kích thích lực cầu bắt đáy ngắn hạn quay trở lại thị trường và thị trường có thể phục hồi nhẹ trong phiên ngày mai. Tuy nhiên, các chỉ báo xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều đưa ra cảnh báo rủi ro cao trên hai sàn.Đặc biệt, xu thế bán ròng của khối ngoại vẫn còn tiếp tục diễn ra cho nên việc tham gia bắt đáy ngắn hạn vẫn còn rất rủi ro.