Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-04-2015 - Cổ phiếu dầu khí tăng nhờ giá dầu thô - Lạm phát tháng tư - MWG, VNM, HT1, VIC, DXG, VCB, NBB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thêt bước vào giai đoạn biến động mạnh cả về điểm số và thanh khoản theo chiều hướng tích cực trong vài phiên tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu có thể gia tăng ở vùng giá hiện tại khi chỉ báo xung lượng ngắn hạn có xu hướng tăng nhẹ trở lại từ vùng quá bán. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên các nhà đầu tư vẫn chưa nên bán ra ở thời điểm hiện tại.