Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-02-2014 - Room khối ngoại và BĐS – CPI – KDH phát hành riêng lẻ - VNM: công ty con BĐS và Ba Lan

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ kiểm định lại vùng đỉnh cũ, đặc biệt chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng giá 580 – 590. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực bán ngắn hạn vẫn còn rất mạnh. Mô hình các chỉ báo kỹ thuật đánh giá xu hướng thị trường vẫn ở mức TRUNG TÍNH trong ngắn hạn cho nên vị thế mua mới sẽ tiềm ẩn rủi ro cao và chúng tôi nghiêng về kịch bản tích lũy về vùng giá 550.