Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-01-2014 - VNI tiếp tục tăng – CPI tháng một thấp nhất kể từ 2009 – PNJ: KQLN công ty mẹ

Dòng tiền chảy vào các mã bluechip, vốn hóa nhỏ và vừa, chỉ số VNI đóng cửa trên mốc 560 điểm. Điểm nổi bật nhất trong phiên giao dịch áp cuối của năm Âm lịch là dòng tiền chảy đều vào các mã có giá trị vốn hóa nhỏ và vừa, bên cạnh các mã blue chip như tuần qua. Các mã BĐS và bảo hiểm tăng lần lượt 1,3% và 2,1%.