Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-09-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ VCB - GMD

Quan điểm kỹ thuật: Ngoại trừ VNSmallcap có tín hiệu bị chuyển xuống mức Tiêu cực, các chỉ số còn lại vẫn duy trì tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn ở mức Tích cực. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 982-985 điểm, 905 điểm và 103,5-104 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể duy trì quán tính giảm để các chỉ số chủ chốt hai sàn kiểm định các ngưỡng hỗ trợ nói trên và không loại trừ khả năng sẽ có một nhịp hồi phục nhẹ về phía cuối. Đối với VN-Index