Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-09-2013 - Thị trường tăng trở lại vào phiên chiều – Kế hoạch mua nợ xấu của VAMC – CPI tháng chín – Giá khí đầu vào của GAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục xu hướng tích lũy trong phiên ngày mai, còn chỉ số HNX-Index có thể tiệm cận vùng kháng cự 60.3 – 60.5. Dòng tiền đầu cơ đã có chuyển biến tích cực hơn và đang có trạng thái tích lũy ở dòng cổ phiếu Bluechips. Hiện nay, các tín hiệu kỹ thuật của chúng tôi vẫn ở mức trung tính cho nên khả năng bứt phá các mức kháng cự mạnh 485 của chỉ số VN-Index và 60.5 của chỉ số HNX-Index trong hai phiên tới được đánh giá thấp.