Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-07-2013 - KDH: Quý 2 lỗ - PNJ: KQLN công ty mẹ - Thăm DSN

Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức 500 điểm trong phiên ngày mai. Ở biểu đồ 5 phút, chúng tôi nhận thấy mẫu hình Head and Shoulders Tops trên chỉ số VN-Index với mức tiêu ở mức 500 điểm (đây cũng là mức hỗ trợ của đường SMA50 và đường Uptrend ngắn hạn tính từ đáy) cho nên mức 500 – 501 điểm được xem là vùng hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng ngắn hạn.