Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-05-2016 - VNI giảm phiên thứ tư liên tiếp khi nhóm NH và năng lượng kéo dài đà giảm - DQC, PVS, FPT, SCR, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về gần các đường trung bình SMA20 và dần hồi phục trở lại về cuối phiên 24/05/2016. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng trong vài phiên tới và giúp hai chỉ số chưa thể đảo chiều giảm xu hướng ngắn hạn. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển qua các cổ phiếu chưa tăng mạnh trong nhịp tăng điểm trước đó.