Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-03-2015 - Các mã ngân hàng và lực bán ròng của khối ngoại cùng khiến VNI giảm điểm - DCM, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục giảm điểm trong phiên tới và thử thách lại mức hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo xung lượng và chỉ báo trạng thái xu hướng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế tham gia bắt đáy.