Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-11-2013 - VNI tăng nhờ blue chip – NLG khóa room khối ngoại – Lịch trả cổ tức của STB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự 510 – 513 của chỉ số VN-Index và 65.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên đầu tuần. Theo mô hình sóng kỹ thuật và trạng thái phân kỳ trên nhóm chỉ báo xung lượng, chúng tôi vẫn đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức TRUNG TÍNH và thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần giao dịch tới, vùng hỗ trợ dự kiến cho nhịp điều chỉnh này là 490 – 495 của chỉ số VN-Index và 61.5 – 62.0 của chỉ số HNX-Index.