Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-07-2015 - Thị trường chuyển sang tăng - MSR, HT1, DHC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên 23/07/2015 và dòng tiền sẽ tiếp tục gia tăng đều trên cả hai sàn. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn đã có trạng thái quay trở lại sau các phiên điều chỉnh và chúng tôi tiếp tục hạ mức rủi ro ngắn hạn về mức thấp, nghĩa là các nhà đầu tư có thể giải ngân trở lại.