Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-07-2013 - CPI: TP. HCM tăng 0,17%, Hà Nội tăng 0,22% so với tháng trước. – KQLN 6 tháng đầu năm: CSM, DRC, HPG và VNM tăng, SBT giảm.

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi nhận thấy nhóm cổ phiếu Bluechips trên sàn HSX điều chỉnh về vùng giá hỗ trợ với khối lượng thấp cho nên chúng tôi kỳ vọng nhóm cổ phiếu này sẽ lấy lại đà tăng trong phiên ngày mai và sẽ lan tỏa đều dần trên hai sàn.