Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-07-2011 Tâm lý đầu tư thận trọng mặc dù giá của nhiều cổ phiếu đã về vùng thấp – Cập nhập CII

Cả hai chỉ số đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ trước tâm lý thờ ơ của nhà đầu tư trong nước .