Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-06-2018 - Thị trường tăng với VNM và ngân hàng dẫn dắt - DPM, MWG, PC1, PNJ, QNS, SCS, VIC, BSR

Quan điểm kỹ thuật: Với sự cải thiện của lực cầu, VN-Index, VN30 và HNX-Index duy vẫn duy trì tín hiệu kỹ thuật Tiêu cực nhưng cũng đã vượt qua đường MA5 ngày đang nằm lần lượt tại 975 điểm, 960 điểm và 111 điểm để gợi mở về khả năng tiếp tục phục hồi. Ngược lại, các chỉ số như VNMidcap và VNSmallcap vẫn đóng cửa phía dưới đường trung bình động ngắn hạn này. Dự báo, chỉ số VN-Index có khả năng sẽ duy trì quán tính tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần tới để kiểm định khá nhiều ngưỡng cản phí