Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-06-2016 - VNI giảm điểm do VIC và các mã tài chính khi thị trường chờ đợi kết quả Brexit - MSN, SSI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ ảnh hưởng từ kết quả Brexit trong phiên giao dịch 23/06/2016, nhưng chúng tôi đánh giá thị trường sẽ duy trì đà tăng ngắn hạn và dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và hai chỉ số có thể sẽ xảy ra liên tục các nhịp rung lắc cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bán tháo ở các nhịp điều chỉnh.