Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-03-2016 - Thị trường giảm điểm khi đà tăng hạ nhiệt vào cuối phiên

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số đều đóng cửa gần/tại mức điểm thâp nhất trong ngày và hình thành mẫu nến dạng Shooting Star với KLGD rất lớn. Hiện tại, chỉ có VN-Index phát ra tín hiệu Tiêu cực cho xu hướng hạn, còn các chỉ số còn lại mới chỉ dừng lại ở tín hiệu Cảnh báo đảo chiều với xác suất cao. Mặc dù vậy, rủi ro điều chỉnh giảm của thị trường theo chúng tôi là khá lớn.