Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-02-2017 - Thị trường đi ngang ở mức cao nhất 9 năm qua - NT2

Quan điểm kỹ thuật: Như đã đề cập hôm qua, việc VNI và HNX vượt cản tại 715 và 86,5 điểm không dứt khoát sẽ dẫn đến khả năng hai chỉ số sẽ có xu hướng kiểm định lại các mốc này và ít nhất thị trường đã thu hoạch được thành công trong phiên hôm nay. Chúng tôi thấy có khả năng hai chỉ số chính này có thể tiếp tục tăng lên mức cao mới.