Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 22-01-2014 - VNI giảm điểm – Bộ XD: Sẽ có quy định mới hỗ trợ BĐS – DXG, STB: KQLN sơ bộ 2013

Quan điểm kỹ thuật: Với tín hiệu cảnh báo rủi ro hôm nay, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên ngày mai và vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là 530 – 535 điểm của chỉ số VN-Index và 72.0 điểm của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng khi hai chỉ số chưa thể bứt phá vùng giá 560 điểm của chỉ số VN-Index và 74.0 của chỉ số HNX-Index.