Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-10-2015 - TT phân cực khi KQKD Q3 bắt đầu được công bố - HT1, KDH

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ quay lại nhịp tăng điểm và thử thách các mức 595 của chỉ số VN-Index và 81.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch 22/10/2015. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn có thể sẽ sớm gia tăng trở lại trong vài phiên tới. Ngoài ra, đồ thị giá của hai chỉ số vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên các nhịp điều chỉnh là không đáng ngại.