Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-09-2015 - Thị trường trở lại bình thường sau khi ETF điều chỉnh danh mục - MBB, FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ thử thách các mức kháng cự 575 – 578 của chỉ số VN-Index và 78.0 – 78.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch 22/09/2015. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn so với các phiên giao dịch trước, đặc biệt chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh cả về điểm số và khối lượng giao dịch theo chiều hướng tích cực