Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-07-2017 - Thị trường giảm điểm xuống mức thấp nhất 5 tuần qua - DXG, SSI, STB, PNJ, HT1, MWG, TCM, VCB, LTG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì Tiêu cực đối với nhóm VN-Index, VN30 và HNX-Index với các ngưỡng kháng cự MA5 lần lượt nằm tại 770, 740 và 98,5 điểm. Hiện tại, VN-Index và HNX-Index đang tiến gần với ngưỡng hỗ trợ trung hạn MA50 ngày tại 758 và 97 điểm trong khi VN30 đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này để chuyển tín hiệu kỹ thuật trung hạn xuống mức Trung tính. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục có quán tính giảm trong phiên tới để VN-Index và HNX-Index kiểm định các ngưỡng hỗ trợ