Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-06-2011 Thị trường tăng điểm nhờ vĩ mô cải thiện – Cán cân thương mại tháng 5 giảm còn 1.4 tỷ đô la so với ước tính ban đầu 1.7 tỷ đô la

Khi thị trường được đánh giá thông qua các số liệu lạm phát sơ bộ hôm thứ hai, ngày càng nhiều các nhà đầu tư có quan điểm rằng mọi thứ sẽ được cải thiện từ đây.