Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-03-2016 - Thị trường mất đà tăng tích lũy từ đầu tháng - Giá xăng - VKC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 565 – 570 của chỉ số VN-Index và 79.0 – 79.5 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật do chỉ số này đang giảm gần vùng hỗ trợ và rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tín hiệu đảo chiều vẫn chưa hình thành cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn cho các vị thế mua,