Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-03-2014 - Thanh khoản tăng 30% vào ngày cuối tái cân bằng của ETF – CPI tháng ba của Hà Nội và TP. HCM

Giá trị giao dịch đạt 322 triệu USD vào ngày cuối tái cân bằng của ETF. Riêng giá trị giao dịch trên sàn HCMC trong 15 phút cuối phiên (phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa) đạt hơn 100 triệu USD khi các quỹ ETF chuẩn bị hoàn tất kỳ tái cân bằng Quý 1. Tỷ lệ tham gia của khối ngoại tăng lên 30%, gấp ba lần so với thông thường.