Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 21-01-2015 - Cổ phiếu ngân hàng giảm điểm đã che mờ kết quả công bố lợi nhuận tốt của các công ty môi giới chứng khoán - Giá xăng giảm - CSM, DHG, PNJ, HPG, HT1, HAI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiêp tục giằng co quanh các mức 570 của chỉ số VN-Index và 84.5 của chỉ số HNX-Index, đặc biệt lực cầu có thể gia tăng dần trong vài phiên tới khi nhiều cổ phiếu đã rơi về trạng thái bị quá bán ngắn hạn. Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức TĂNG xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và giữ mức cắt lỗ ở mức 559.66 của chỉ số VN-Index và 82.63 của chỉ số HNX-Index.