Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-11-2017 - Thị trường tăng điểm trở lại với VIC, VRE dẫn dắt - Giá xăng - PVT, Becamex

Quan điểm kỹ thuật: VN-Index, VN30 tiếp tục tăng điểm rất mạnh so với phần còn lại của thị trường. Dòng tiền vẫn đang đầu cơ mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn là nguyên nhân tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các chỉ số. Trong khi VN-Index và VN30 tiếp tục hình thành mức cao điểm mới trong nhiều năm qua thì những HNX-Index, VNMidcap hay VNSmallcap vẫn đang tỏ ra lưỡng lự trước các ngưỡng kháng cự. Cụ thể, tín hiệu của VN-Index và VN30 vẫn ở mức rất Tích cực, có nghĩa vừa ở phía trên các đường