Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-11-2014 - Thị trường phục hồi - Thông tư 32 - PVN dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại PVT - ĐHCĐ PDR

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai, nhưng dòng tiền vẫn chưa lan tỏa mạnh trên các nhóm cổ phiếu. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy lực cầu bắt đáy có dấu hiệu gia tăng trên nhóm cổ phiếu cơ bản tại các mức giá hỗ trợ.