Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-06-2016 - Thị trường có phiên tăng mạnh nhất trong 1 tháng qua nhờ nhóm năng lượng, VIC và MWG - Giá xăng - CII

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và kiểm đỉnh lại các vùng kháng cự 630 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn có thể sẽ cải thiện đáng kể trong vài phiên tới và rủi ro từ phiên bán của hai quỹ ETF đã có chiều hướng suy giảm. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm dòng tiền vẫn chưa có hiện tượng rút ra khỏi thị trường và có sự dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục hỗ trợ