Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-05-2019 - Chỉ số VN-Index tăng lên mức cao nhất 6 tuần qua - VHM, MSN, NKG, PPC, QNS, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index và VNSmallcap được cải thiện lên mức Tích cực và đồng pha với tín hiệu của các chỉ số còn lại. Trong khi đó, VN-Index là chỉ số đầu tiên có sự cải thiện tín hiệu kỹ thuật trung hạn lên mức Tích cực sau khi vượt qua đường MA50 tại 980 điểm. Kháng cự mạnh của chỉ số này là vùng đỉnh cũ quanh mốc 1020 điểm. Với các tín hiệu kỹ thuật được cải thiện theo chiều hướng Tích cực, nhiều khả năng thị trường sẽ duy trì quán tính tăng điểm vào ngày