Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-04-2017 - Thị trường tăng điểm trong bối cảnh cho vay margin gia tăng; khối ngoại bán ròng - CTD, MCH, NT2, DPM, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Sau phiên hôm nay, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán vẫn tiếp tục nằm ở trạng thái Tiêu cực. Trong khi đó, HNX-Index và VN30 tạm thời vẫn giữ được xu hướng tăng khi đóng cửa phía trên đường MA50 ngày, tuy vậy, VN-Index đang diễn biến kém tích cực hơn so với hai chỉ số nói trên khi đóng cửa phía dưới 715 điểm.