Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-04-2016 - VNI đi ngang sau đợt bán mạnh - CTG, GAS, DHG, DPM, DRC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật với mức kháng cự gần nhất là 570 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu sẽ tăng nhẹ ở các mức giá cao trong 1 – 2 phiên tới và thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp “Bulltraps”. Ngoài ra, các chỉ báo trạng thái xu hướng giảm mạnh về vùng đáy cho thấy chỉ báo này có khả năng sẽ đảo chiều, nghĩa là rủi ro giảm giá sẽ càng gia tăng.