Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-03-2015 - Giá trị giao dịch tăng vọt 80% trong ngày cuối cùng ETF tái cơ cấu danh mục - DCM, FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật khi lực cầu có dấu hiệu hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, cường độ xu hướng giảm vẫn tiếp tục gia tăng cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực và đà hồi phục diễn ra rất ngắn cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp hồi phục trong vài phiên tới và mức độ rủi ro vẫn còn rất lớn.