Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-01-2021 - Thị trường phục hồi sau khi giảm trong phiên hôm qua - PTB, DIG, BMI, BSR, DHC, DHG, HT1, NLG, NT2, PHR, PNJ, SCS, STB, STK, VPB, HDG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, VN-Index, VN30, VNMidcap và VNSmallcap đều duy trì trạng thái Trung tính với nến đảo chiều xuất hiện, trong khi HNX-Index củng cố tín hiệu Tích cực.