Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-01-2016 - Thị trường biến động do chuyển biến tâm lý của NĐT - DGW, PNJ, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 525 – 530 của chỉ số VN-Index và trên mức 73.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn còn trong nhịp hồi phục kỹ thuật và mức độ rủi ro ngắn hạn có chiều hướng suy giảm cho nên các nhà đầu tư không nên bán tháo bằng mọi giá tại các nhịp giảm điểm.