Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-12-2017 - Thị trường giảm điểm trở lại khi SAB giảm mạnh - PLX

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số chứng khoán cùng điều chỉnh giảm, điều này đã được chúng tôi dự báo trong bản tin trước đó, và chưa có ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nào bị vi phạm. Tín hiệu ngắn hạn theo đó vẫn duy trì ở mức Tích cực đối với tất cả các chỉ số chứng khoán.