Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-12-2016 - SAB khiến VN-Index giảm nhẹ - PVS, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Các ngưỡng kháng cự phía trên đều phát huy tác dụng trong việc thúc đẩy lực cung, hãm lại đà tăng của thị trường. Đó là ngưỡng 680 của VN-Index, 625 của VN30 (kháng cự mạnh MA200) hay 80 điểm của HNX-Index (kháng cự MA20). Với điểm số đóng cửa ngày hôm nay, tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của các chỉ số đều chưa có sự thay đổi.