Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-12-2012 - Hạ lãi suất và hỗ trợ bất động sản

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn khi cả hai chỉ số tiến gần mức kháng cự 400 và 55.5, nhưng nhịp điều chỉnh này không ảnh hưởng đến xu hướng tăng trong thời gian vừa qua. Do đó, các nhà đầu tư không nên mua đuổi giá cao trong nhịp tăng điểm và kiên nhẫn đợi điểm mua trong nhịp điều chỉnh sắp tới hoặc chỉ xem xét mua ở các mã đang trong nhịp điều chỉnh từ 2 – 3 phiên gần đây.