Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-09-2017 - Thị trường giảm nhẹ, PLX tiếp tục giảm - NT2, DRC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì ở mức Tích cực với tất cả các chỉ số. Các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn (MA10) đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 802 điểm, 786 điểm và 104 điểm. Trong khi đó, hỗ trợ ngắn và trung hạn (MA5 và MA50) của VNMidcap và VNSmallcap đang có xu hướng hội tụ và lần lượt nằm tại 1042 và 922 điểm.