Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-07-2021 - Chỉ số VN-Index tiếp tục mạnh 4,3% - PTB, DGC, DRC, HT1, PHR, SCS, STK

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn (Tiêu cực) và trung hạn (Trung tính) chưa có sự thay đổi ở tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, việc VN-Index đóng cửa phía dưới đường MA100 ngày đã củng cố thêm cho tín hiệu tiêu cực ngắn hạn. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể có quán tính giảm trong phiên sáng để VN-Index kiểm định hỗ trợ (yếu) tại 1235 điểm còn VN30 kiểm định hỗ trợ mạnh hơn là đường MA100 tại 1460 điểm. Nếu lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn đủ mạnh có thể lấy lại ưu thế trước