Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-07-2012 - Thị trường tăng mạnh trước thông tin lợi nhuận Quý 2 khả quan

Thị trường tăng đột biến nhờ kết quả lợi nhuận cao ấn tượng. Nhà đầu tư ồ ạt quay lại thị trường do ngày càng nhiều công ty công bố kết quả lợi nhuận cao ấn tượng. NTL (+4,1%), một trong các mã vừa được đưa vào rổ VN30 báo cáo tăng trưởng lợi nhuận đạt 16%. BMP cho biết tăng trưởng lợi nhuận đạt 26% và IJC là 82%.