Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-05-2017 - Thị trường tăng mạnh lên mức cao nhất 9 năm qua; các mã chứng khoán tăng mạnh - KDH

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì Tích cực, tuy vậy chỉ số VNMidcap và VNSmallcap vẫn đang cho thấy sự yếu thế hơn so với các chỉ số chủ chốt, đặc biệt là chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ. Điều này củng cố nhận định của chúng tôi trong những bản tin trước là nhóm này đang bước vào giai đoạn phân phối chậm với sự dịch chuyển của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu dẫn dắt hoặc có nền tảng cơ bản tốt hơn.