Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-04-2016 - VNI giảm mạnh nhất trong ba tháng qua, với VNM và VIC giảm mạnh - PPC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường đã có chuyển biến tiêu cực và áp lực bán có thể sẽ gia tăng trong vài phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn và mức hỗ trợ tiếp theo của nhịp giảm này là 555 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn không nên mua vào thời điểm này.