Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-01-2015 - Các mã ngân hàng tăng điểm vẫn không hỗ trợ được thị trường - Cập nhật JVC, PVD, và PPC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể lấy lại nhịp tăng điểm và dòng tiền đầu cơ có thể quay trở lại thị trường. Các chỉ báo độ rộng thị trường tiếp tục mở rộng cho thấy nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng khó có thể kéo dài trong nhiều phiên liên tiếp. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn được tính trong 5 phiên giao dịch giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu giá thấp có thể tăng dần ở phiên giảm điểm kế tiếp.