Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-12-2019 - Thị trường giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp, chạm mốc thấp nhất trong 10 tháng qua - GEX

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index quay trở về mức Tiêu cực, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN-Index, VN30 và VNMidcap. Chỉ còn duy nhất chỉ số VNSmallcap vẫn đang giữ tín hiệu ngắn hạn Tích cực với ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 790 điểm có thể sớm được kiểm định.